Zmiany w przepisach ruchu drogowego

 

Jazda na suwak

jazda na suwak6 grudnia 2019 roku zaczną obowiązywać przepisy dotyczące tzw. „jazdy na suwak”.  Oznacza to, że art. 22 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym otrzyma brzmienie: „Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, z wyjątkiem ust. 4a i 4b, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas ruchu z prawej strony.” zaś po ust. 4 dodano nowe ustępy w brzmieniu:

  • 4a. W warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni z więcej niż jednym pasem ruchu w tym samym kierunku jazdy, w przypadku gdy nie istnieje możliwość kontynuacji jazdy pasem ruchu z powodu wystąpienia przeszkody na tym pasie ruchu lub jego zanikania, kierujący pojazdem poruszający się sąsiednim pasem ruchu jest obowiązany, bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub miejscem zanikania pasa ruchu, umożliwić jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów, znajdującym się na takim pasie ruchu zmianę tego pasa ruchu na sąsiedni, którym istnieje możliwość kontynuacji jazdy.
  • 4b. W warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku jazdy, w przypadku gdy nie istnieje możliwość kontynuacji jazdy dwoma pasami ruchu z powodu przeszkód na tych pasach ruchu lub ich zanikania, jeżeli pomiędzy tymi pasami ruchu znajduje się jeden pas ruchu, którym istnieje możliwość kontynuacji jazdy, kierujący pojazdem poruszający się tym pasem ruchu jest obowiązany, bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub miejscem zanikania pasów ruchu, umożliwić zmianę pasa ruchu jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów z prawej strony, a następnie jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów z lewej strony.
Czyli tzw. „jazda na suwak” określa metodę dojazdu do zwężenia jezdni, polegającą na kontynuowaniu ruchu na obu pasach do momentu zwężenia, a następnie przepuszczania przez każdy pojazd jednego pojazdu z pasa, który się kończy. W praktyce samochody winny zachować się w następujący sposób:

 

Pojazd wpuszczany:
  • dojeżdża aż do końca dostępnego dla niego pasa jezdni,
  • nigdy nie zmienia pasa jezdni wcześniej niż przed końcem swojego pasa, nawet jeśli widzi wolne miejsce na pasie sąsiednim,
  • będąc już wpuszczonym nie wpuszcza nikogo innego.
Pojazd wpuszczający:
  • wpuszcza dokładnie jeden pojazd z pasa, który się kończy i robi to dopiero przy końcu tego pasa, nie wcześniej,
  • nie wpuszcza nikogo więcej ponad pojazd, który właśnie wpuścił,
  • zachowuje bezpieczny odstęp od pojazdu poprzedzającego.

 

 Korytarz Życia

korytarz życia6 grudnia 2019 roku również zaczną obowiązywać przepisy dotyczące tworzenia tzw. „korytarza życia”. Oznacza to, że w przypadku zbliżającego się samochodu na sygnale, kierowcy będą mieli obowiązek ustąpić miejsca w jasno określony sposób, tak żeby umożliwić swobodny przejazd pojazdom ratunkowym. Tego typu zachowanie jest szczególnie istotne na autostradach i drogach ekspresowych.

Zgodnie z ustawą, w razie zwiększenia natężenia ruchu utrudniającego przejazd pojazdów uprzywilejowanych, szczególnie ratowniczych, kierujący poruszający się drogą z dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku, będą mieli obowiązek zjechać odpowiednio jak najbliżej lewej i prawej krawędzi jezdni.

Natomiast na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku, obowiązuje tzw. „Reguła prawej dłoni” wedle, której poruszający się skrajnym lewym pasem ruchu będzie obowiązany do zjechania jak najbliżej lewej krawędzi pasa, a poruszający się pasami sąsiednimi będą obowiązani do zjechania jak najbliżej prawej krawędzi swoich pasów. Prawidłowe zachowanie obrazuje poniższy rysunek gdzie kciuk, zjeżdża do lewej krawędzi jezdni, zaś wszystkie pozostałe palce zjeżdżają w prawą stronę tworząc korytarz życia.

W przypadku nieułatwienia przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu bądź niezastosowania się do zasady zmiany pasa ruchu wyrażonej nowymi przepisami, popełniamy wykroczenie z art. 97 ustawy – Kodeksu wykroczeń. Natomiast jeżeli w przypadku spowodowania takim zachowaniem zagrożenia bezpieczeństwa, czyn ten wypełnia znamiona wykroczenia z art. 86 § 1 Kodeksu wykroczeń. W przypadku niezastosowania się do przepisów, kierowca może zostać ukarany mandatem w wysokości od 20 do 500 zł.

 

 Kontrola drogowa

kontrola drogowaWarto również wspomnieć, że 7 listopada bieżącego roku zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące kontroli drogowych. Zdaniem ustawodawcy nowe zasady przeprowadzania kontroli mają usprawnić proces kontroli, zaś policjantów wyposażyć w niezbędne narzędzia. Zanim dojdzie do ewentualnej kontroli warto wspomnieć, iż od momentu wprowadzenia nowych przepisów dozwolone stało się parkowanie radiowozu chodniku czy tzw. „na zakazie”. Według nowego rozporządzenia: „dopuszcza się postój pojazdu policyjnego w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego”. Co ważne niniejszy przepis dotyczy zarówno oznakowanych jak i nieoznakowanych samochodów. Jeżeli zostaniemy zatrzymani warto wiedzieć, że policjant będący w mundurze nie jest już obowiązany do okazywania legitymacji służbowej, chyba że kierowca wyraźnie sobie tego zażyczy. Nawet jeżeli kontrola miała charakter rutynowy to może zakończyć się mandatem jeśli zachowanie kierowcy zostanie przez funkcjonariusza odebrane jako niestosowanie się do poleceń. W przypadku kiedy funkcjonariusz poleci trzymanie rąk na kierownicy lub nieopuszczanie pojazdu, a kierowca nie wykona któregokolwiek z tych poleceń, może zostać ukarany mandatem w wysokości do 500 złotych. W postępowaniu sądowym kara może wynieść nawet 3 tysiące złotych.

Z kolei od 1 stycznia 2020 roku zacznie obowiązywać kolejna nowość dotycząca kontroli drogowej – konieczność ewidencjonowania przebiegu kontrolowanego auta. Oznacza to, że oprócz rutynowych czynności związanych z przeprowadzeniem kontroli drogowej funkcjonariusz będzie zobowiązany do zapisania aktualnego przebiegu sprawdzanego pojazdu i wprowadzanie go do bazy CEPiK.

Kontroli mogą dokonać: policjanci, inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego, funkcjonariusze Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Służby Celno-Skarbowej, straży gminnych, straży leśnych oraz straży parku, jak również osoby działające w imieniu zarządcy drogi w obecności policjanta lub inspektora.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *